No3467嫩模唐安琪私房典雅黑色礼服半撩露白嫩翘臀撩人诱惑写真60P唐安琪秀人网

No3467嫩模唐安琪私房典雅黑色礼服半撩露白嫩翘臀撩人诱惑写真60P唐安琪秀人网

或用艾火烧丹田,或脐中;或以胡椒末裹塞脐中,用有力人口气吹入腹中,痛止即止,亦是救急妙法。有君臣,有佐使,有向导;用缓攻,有急攻,有偷关;有上取,有下取,有旁取;有寒因寒用,热因热用,塞因塞用,通因通用诸法。

世人欲复先天一元之真气,即在此处下手可也,毋他求。 此二窍原不并开,此证全是并开之故,两相欲下,停精之结与未结,化与未化者,皆欲下趋也。

夫脉者,气与血浑而为一者也。及知其因,则谨于未因,及去其因,勿复其因,此愈疾之功也。

凡内伤之人,多半咳嗽,由清阳不升,浊阴不降,闭塞清道而成,只宜辛甘化阳之品,荡去阴邪,清升浊降,咳嗽自己。有以急性而遭迟病,以更医而致杂投,惶惶求速,速变所以速亡,此缓急之情为害也。

若系内伤阴阳大虚,元气外越之候,则为害最烈。察其系内有热伏,热蒸于外,而汗出者,宜凉之,如益元散,生地四物之类治之。

 外者,皮肤、肌肉之属也。凡遇遗精之人,以心肾不交,或因于湿热极不通之语,告之无不者,肯语以欲炽所致,即弗贴然,又必从而多方文致,故钦安姑存其说,以作陪衬,留病人地步,学者不可不知。

Leave a Reply